ofo线上排队退款用户数已超1000万
2020-09-15

    格隆汇12月18日丨截至目前,ofo线上排队退款用户数已超1000万,待退押金规模至少约10亿。

    

    (责任编辑:崔晨 HX015)